Na začiatok Email Kontakty Slnečné plachty Markízy Vejáre Zdvíhače Moderné oplotenia Oplotenia Kalkulácie

Soliday C

dĺžky oboch výsuvov XB a XD sa musia rovnať, (modrá a zelená úsečka so šípkami) červená úsečka je rolovacia hriadeľ.

Najvhodnejšie tvary pre Soliday C sú štvorec, kosoštvorec, šarkan a nepravideľný tvar.

Obdĺžnik a kosodĺžnik sú menej vhodné ak je veľký rozdieľ v dĺžke susediacich strán (napr. AB=3m, BC=6m). Tvar je síce realizovateľný, ale celková tieniaca plocha bude kvoli konkávnemu strihu strán dlhá a úzka. Ak je rozdiel v dĺžke AB a BC do 40% (AB=4m, BC=5,6m) tvar je vhodný.
Konkávne zúženie v stredoch strán slnečnej plachty je tým väčšie čím je dlhšia samotná strana. Konkávnosť strán pomáha napínať poťahovú látku v strede poťahu.

Technické prevedenie má nasledovné obmedzenia:
výška stĺpa bez napínacieho Pylónu 2,0 - 5,5m
výška stĺpa s napínacím Pylónom 2,5 - 5,5m
dĺžka rolovaciej hriadele AC 4,0 - 11,5m
dĺžky strán AB, AD, CB, CD 2,5 - 9m
výsuvná dĺžka XB, XD 2 - 7m
výsuv XB a výsuv XD sa musia rovnať
max. plocha Soliday C 91m2

Soliday CS

Soliday CS sú dostupné v nasledovných tvaroch poťahovej látky.
Soliday CS nie je obdĺžnik, ale lichobežník, teda poťahová látka sa zužuje smerom od rolovacej hriadele AB. Strana CD má vždy menšiu dĺžku ako strana AB v závislosti na dĺžke výsuvu. Čím je výsuv vačší, tým je CD kratšia.

Technické prevedenie má nasledovné obmedzenia:
výška stĺpa bez napínacieho Pylónu 3,0 - 5,5m
výška stĺpa s napínacím Pylónom 2,5 - 5,5m
dĺžka rolovaciej hriadele AC 3,0 - 8,0m
výsuvná dĺžka 2 - 7m
max. plocha Soliday CS 60m2

Soliday M

je lepšie ak sa dĺžky oboch výsuvov XB a XD rovnajú, ale nie je to podmienka, (modrá a zelená úsečka so šípkami) červená úsečka je rolovacia hriadeľ.

Najvhodnejšie tvary pre Soliday M sú štvorec, kosoštvorec, šarkan a nepravideľný tvar.

Obdĺžnik a kosodĺžnik sú menej vhodné ak je veľký rozdieľ v dĺžke susediacich strán (napr. AB=3m, BC=6m). Tvar je síce realizovateľný, ale celková tieniaca plocha bude kvoli konkávnemu strihu strán dlhá a úzka. Ak je rozdiel v dĺžke AB a BC do 40% (AB=4m, BC=5,6m) tvar je vhodný.
Konkávne zúženie v stredoch strán slnečnej plachty je tým väčšie čím je dlhšia samotná strana. Konkávnosť strán pomáha napínať poťahovú látku v strede poťahu.

Technické prevedenie má nasledovné obmedzenia:
výška stĺpa 1,0 - 5,5m
dĺžka rolovaciej hriadele AC 4,0 - 12,5m
dĺžky strán AB, AD, CB, CD 2,5 - 8m
výsuvná dĺžka XB, XD 2 - 7m
výsuv XB a výsuv XD sa nemusia rovnať
max. plocha Soliday M 60m2

Slnečná plachta na mieru
Slnečnú plachtu na mieru je možné vyrobiťv akomkoľvek tvare. Jediným obmedzením je plocha do 60m2. Aj kotviace body môžu byť rozmiestnené aj mimo jej rohov. Kotviaci bod môže byť nielen slučka z jej obvodového PE pásu, ale aj Kovové očko, Rozoberateľný Clip On, a Patent Clip. Strany slnečnej plachty na mieru môžu ale nemusia byť konkávne strihané.


    D-krúžok, štandardná kotva v rohoch plachty


    Clip On


    Kovové očko


    Patent Clip
Slnečnú plachtu na mieru je možné kotviť v pevnej výške, alebo si môžte vybrať bod/body, ktoré môžte výškovo nastavovať. Táto vlastnosť je praktická pri zapadajúcom slnku.Garancia
Na všetky markízy poskytuje výrobca 2-ročnú záruku.


Farby
Vyberte si prosím z našej kolekcie poťahových látok.


Miery a Tvary
Pozrite si prosím min. a max. rozmery.


Kotvenie Slnečnej plachty
Pozrite si prosím možné spôsoby kotvenia.


Látka
Austronet, alebo Austrosail. Dve varianty, ktoré...


Galéria
Prezrite si pre inšpiráciu možné spôsoby uplatnenia...


Automatika
Automatické ovládanie výsuvu a stiahnutia markízy predlžuje jej životnosť.


Slnko a tieň
Zem je so Slnkom v dynamickom vzťahu, ich vzájomná poloha...